Under torsdagen på Bokmässan 2022 höll fackförbundet DIK i seminariet ”Kompetensflykt från biblioteken?” där Helene Öberg, ordförande hos Svensk biblioteksförening, Ola Pilerot, professor vid högskolan i Borås och Anna Troberg, ordförande i DIK deltog. Samtalet modererades av Silvia Kakembo, chef på Arena Opinion.

Silvia Kakembo inledde seminariet genom att be seminariedeltagarna att beskriva bibliotekariernas arbetsmiljö. En dyster bild målades upp med grund i en rapport av DIK, som pekar på att ungefär hälften av skol- och folkbibliotekarier har bytt eller funderat på att byta jobb. Anna Troberg påpekar att problem med ledarskap, social oro och att man i sitt arbetsliv gör uppgifter som inte tillhör yrket är en del av problemet.

– Jag tror att många upplever att man inte får tillräcklig med hjälp för att hantera dessa saker. Det är dåligt för samhället. Vi har inte råd att fler bibliotekarier vänder sig till andra yrken, säger Troberg.

Helene Öberg påpekade därefter att samhället förändrats och att det behövs fler yrkeskategorier som stöttar bibliotekarierna i deras arbete, varav Ola Pilerot instämde. Därefter diskuterades vikten av att anpassa biblioteken till det föränderliga samhället och att lyfta lönefrågan.

– Lönefrågan är jätteviktig. Där skulle samhället kunna skicka en tydligare signal om att man uppskattar yrkesgruppen genom att ge mer resurser till biblioteken, säger Troberg.

Frågan om hur man synliggör biblioteken lyftes av Öberg, som även poängterade vikten av att stärka läsförmågan i samhället där biblioteken spelar en viktig roll. Vikten av långsiktiga resurser är diskuterades under seminariet, varav panelen var samstämmig i att detta är önskvärt även om Öberg också poängterade att man kan betrakta kortsiktiga projekt som en möjlig start för framtida, långsiktiga projekt.

Slutligen öppnades seminariet för frågor, och därefter frågade moderatorn panelen om hur de ser på bibliotekariernas framtid.

– Vi har en tuff ekonomisk situation framöver. Förhoppningsvis har vi politiker som förstår vikten av bibliotek, säger Öberg.

– Vi vet att Sverigedemokraterna, som inte har varit en vän av bibliotek, har gått framåt väldigt mycket. Det tror jag kommer påverka bibliotekens verksamhet negativt, säger Broberg och lägger därefter till en uppmaning:

– Stärk biblioteken, men också lokalsamhällena runtomkring.

Seminariet finns även inspelat på Bokmässan Play.