Svensk biblioteksförening har tillsammans med DIK träffat ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans.

Syftet med mötet var att diskutera åtgärder för att säkra kompetensförsörjning av och kompetensutveckling för bibliotekarier.

Generalsekreterare Karin Linder och utredare Karin Martinsson representerade föreningen, medan DIK representerades av ordförande Anna Troberg och Johanna Alm Dahlin, tillförordnad samhällspolitisk chef. Vid mötet överlämnades den gemensamma rapporten Kompetensturnén – om framtidens bibliotekarie och deras arbetsmarknad.

– Biblioteksföreningen och DIK pekade på vikten av att utöka antalet utbildningsplatser, satsa på breddad rekrytering samt säkerställandet av en strukturerad kompetensutveckling för hela sektorn, säger Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening. 

Här kan du läsa och ladda ner rapporten Kompetensturnén – om framtidens bibliotekarier och deras arbetsmarknad, som pdf!