Elina Nybergh fick stipendium från Svensk biblioteksförening för att åka till Dublin och delta i IFLA:s årliga konferens IFLA WLIC.

Elina Nybergh arbetar på KvinnSam-nationellt bibliotek för genusforskning på Göteborgs universitetsbibliotek. De arbetar med att bevaka och förteckna litteratur om genusfrågor samt samla och ordna kvinnohistoriska arkiv. De genomför sökuppdrag och ger referensservice. Det här är andra gången som Nybergh deltar i WLIC, första gången var 2015.

– Konferensen var intressant och variationsrik med både bredd och djup. Det var kul att träffas ”på riktigt” efter pandemin. Även om flera sessioner jag deltog i inte handlade om det jag arbetar med till vardags var det intressant och givande omvärldsbevakning.

Vad var bäst med resan?
– Det bästa med konferensen var dynamiken som uppstår vid ett riktigt möte och under pandemin har jag saknat till exempel panelsamtal, där åhörarna kan ställa frågor och medverka på ett givande sätt. Även ett besök på Trinity college, Old library, kommer jag att minnas länge. Fantastiskt vackert bibliotek! Ett av flera intressanta seminarier handlade om hbtq-frågor på bibliotek, intressant att lyssna på och lära sig mer om hur det kan se ut internationellt.

Vad var det viktigaste du fick med dig?
– Det viktigaste jag fick med mig är att oavsett bibliotekstyp arbetar vi för samma övergripande mål, våra användare är i centrum, oavsett om det handlar om att nå ut till minoriteter, stötta vid Open access-publicering eller digitalisera äldre tryck. Det finns såklart stora skillnader i förutsättningar, resurser och annat, men vi har mycket gemensamt och det finns ett stort värde i att samlas och utbyta erfarenheter, idéer och ”best practice”.

Elina Nybergh har även skrivit en reserapport där hon berättar mer ingående om sina tankar.

Här kan du läsa hennes reserapport som pdf, öppnas i nytt fönster!

Foto: IdaT/Pixabay