Alla chefer möter motstånd då och då. Det kan handla om att medarbetarna tycker att det fattas fel beslut, att chefen inte tillräckligt ser vad man gör – eller om något helt
annat. Vi som leder folkbiblioteksverksamhet behöver också ta ställning till en rad frågor som mer är kopplade till
riktning och strategi:
Hur ska man tolka bibliotekslagen? Är Libris bättre än BURK –eller är det tvärtom? Är det en risk eller en möjlighet att bibliotek utvecklas till medborgarkontor?

Det här är en dag om hur vi hanterar motstånd och skilda uppfattningar och om hur vi kan utveckla vår förmåga att ta in och dra nytta av synpunkter och hållningar som
kanske inte alltid är ens egna.

Välkommen till nätverksträff med folkbibliotekschefer!

Datum: Tisdagen den 9/5 i Växjö
Hålltider: 10 till senast 16.30 (fika från 9.30)
Lunch: 12-13.15
Fika: (kanske i samband med diskussioner) 14.30
Lokal: Galaxen på Växjö stadsbibliotek

Här kan du läsa hela programmet som pdf, öppnas i nytt fönster! 

Anmäl dig senast 24 april 2017

Deltagande i föreningens expertnätverk är en förmån för enskilda medlemmar. Om du inte sedan tidigare är enskild medlem anmäler du dig enkelt här
Bli medlem