Svensk biblioteksförening har undertecknat ett upprop för open access som initierats och formulerats av den europeiska universitetsorganisationen League of European Research Universities (LERU).

Med uppropet vill LERU uppmana EU-kommissionen och det nederländska ordförandeskapet i EU att prioritera open access genom att bl.a. att ta initiativ till en dialog mellan forskningssamhället och förlagen kring vetenskaplig publicering. Behovet att nå fram till en hållbar lösning kring problemet med allt högre kostnader för vetenskaplig publicering är mycket stort.

Med uppropet tar LERU tydlig ställning till öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och menar att det i hög grad råder konsensus kring att open access är den enda hållbara vägen framåt för spridning av vetenskapliga resultat. I dialogen mellan berörda parter, där forskningsbiblioteken ingår, bör man bl.a. diskutera olika affärsmodeller för open access-publicering och embargoperioder för arkivering av vetenskapliga artiklar i institutionella repositorier. Man menar också att det finns ett behov av politisk tydlighet och skärpa kring open access.

– LERU:s yttrande är i linje med den hållning som Svensk biblioteksförening för fram i rapporten Effektiv vetenskaplig kommunikation. I rapporten pekar vi bl.a. på problemen med de skenande kostnaderna för vetenskaplig publicering och uppmanar samtidigt regeringen att ta ställning till open access på en nationell nivå, säger Jenny Samuelsson, vice ordförande i Svensk biblioteksförening och Bibliotekschef vid Luleå universitetsbibliotek.

LERU uppmanar lärosäten, forskningsfinansiärer och andra intressenter i forskarsamhället att underteckna uppropet.

LERU kommer presentera sitt yttrande och stödet för uppropet för EU-kommissionären Carlos Moedas som ansvarar för forskning, vetenskap och innovation.

Över 8 800 organisationer och personer har hittills undertecknat petitionen, däribland Kungliga biblioteket, Riksbankens Jubileumsfond, LIBER, Finlands Vetenskapliga Bibliotekssamfund (STKS) och Danske Fag-, Forsknings- og uddannelsesbiblioteker (DFFU).

Uppropet finns översatt till svenska på Kungliga bibliotekets blogg om open access:
www.openaccess.blog.kb.se

LERU:s hemsida:
www.leru.org

Här kan du läsa Svensk biblioteksförenings rapport om Effektiv vetenskaplig kommunikation – för forskning, utbildning och nyttiggörande