Vad innebär biblioteket som kreativt rum? Det diskuteras under ett panelsamtal på Biblioteksdagarna 2024. Vi har pratat med paneldeltagaren Linn Bech-Hanssen, bibliotekarie på Samhällsvetenskapliga biblioteken, Göteborgs universitet, och medlem i Svensk biblioteksförening.

– Jag ser väldigt mycket fram emot Biblioteksdagarna! Det ska bli spännande att se Sara kulturhus och prata kreativitet, säger Bech-Hanssen.

Varför är det relevant att diskutera biblioteket som ett kreativt rum?
– Jag tror att kreativitet spelar en viktig roll när vi ska skapa biblioteksrum som främjar våra användares lärande. Idag handlar det ofta om att skapa rum där studenter kan samarbeta på olika sätt, till exempel med hjälp av teknik, för att lära av varandra eller skapa något tillsammans. Därför arbetar universitetsbibliotek mycket med att skapa rum som bjuder in till aktivitet, inspiration och kreativitet på olika sätt. Universitetsbibliotek kan också fungera som en lite annorlunda miljö jämfört med universitetets övriga lärandemiljöer, här går det att ta ut svängarna lite mer och skapa rum som inte bara främjar studierna utan också till exempel kan inspirera genom att fungera som en utställningslokal för studenters konst.

Varför ska man komma och lyssna på panelsamtalet?
– Jag tror att det kan bli ett samtal som både ger lite konkreta och inspirerande exempel på olika kreativa biblioteksrum, hur man kan jobba mer kreativt med biblioteksrummet utifrån sina förutsättningar och hur man kan ta med sig detta till verksamheter som rör sig utanför bibliotekets väggar.

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig från programpunkten?
– Jag hoppas verkligen att man kommer att gå därifrån med en känsla av pepp och inspiration till att använda sin egen, kollegornas och biblioteksanvändarnas kreativitet ännu mer!

Anmäl dig till Biblioteksdagarna