Sedan i september förra året är vår generalsekreterare Karin Linder krönikör på föreningens sidor i Biblioteksbladet. Här publicerar vi nu hennes senaste krönika, som först publicerades i Biblioteksbladet nummer 5 2018.

För flera år sedan lyssnade jag på Unni Drougge som skulle diskutera upphovsrätt och den då befarade raskt förestående bokdöden. Samtliga inlägg handlade om digitaliseringens förlösande kraft och den exploderande e-boksmarknaden och hur alla skulle stjäla verk på nätet. Unni Drougge lutade sig fram i panelen och väste:
– Jag ska berätta för er hur det är. Idag är det så att alla vill skriva men ingen jävel vill läsa.

Hennes kommentar etsade sig fast i mitt minne. Kanske för att jag läser mängder av text jag önskar att jag aldrig läst men också för att hon presenterade ett i sammanhanget annat perspektiv.

Det där andra perspektivet är inte alltid så lätt att få fatt i eftersom vi tenderar att följa ett slags flockbeteende. Inspirationsföreläsningar och workshops av olika slag i halv- och heldagar kan problematisera de mest självklara begrepp och föreställningar utan att någonting egentligen händer. Problematiserandet i sig blir målet. Det kommer alltid en ny möjlighet att diskutera och polemisera, inte minst på sociala medier. Det finns en risk att vi hamnar i det självuppfyllande samtalet. Det där som faktiskt inte fyller något annat syfte än att diskutera i all oändlighet.

Den andra vinkeln däremot, den kan företrädas av just den vi polemiserar mot. Att läsa eller lyssna och faktiskt reflektera och gå från samtal till handling kräver ibland att vi ger upp vissa slag för att vinna ett krig. Med en omvärld i kraftig förändring och med uppfattningen att biblioteksverksamhet befinner sig mitt i samhällets infrastruktur är det viktigt att ta de slag som garanterar en krigsvinst.

Risken finns annars att någon till slut säger:
– Jag ska berätta för er hur det är. Idag är det så att alla vill intellektualisera men ingen jävel vill lyssna.

Vi ses i Almedalen!

/Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening