Nu finns ny statistik och nyckeltal att ta del av från Sverige, Norge, Danmark, Finland samt Färöarna, Åland och Grönland i publikationen Folkbibliotek i Norden, som Kulturanalys Norden släppt idag.

Syftet med rapporten är att: beskriva skillnader och likheter utifrån tillgängliga och jämförbara data om antal folkbibliotek, bestånd, låntagare, utlån och personal.

Publikationen sammanfattar många siffror och tal. Här följer ett litet axplock:

  • Sammanlagt fanns det 2 993 folkbibliotek i de nordiska länderna 2018, undantaget Island. Flest folkbibliotek per invånare har Åland, minst har Danmark.
  • Det totala antalet lån minskar i länderna över tid, trots att befolkningen ökar.
  • Mellan 26 och 39 procent av invånarna i Sverige, Danmark, Finland och Åland är aktiva användare av folkbiblioteken.

Vidare kan du få reda på att Sverige och Finland har de största mediebestånden med omkring 34 miljoner titlar och medier, men att det faktiskt är ålänningarna som mest frekvent besöker sina folkbibliotek, med tio fysiska besök per invånare under år 2018.

Här kan du läsa hela rapporten, som även har en sammanfattning på engelska (ny flik):

Folkbibliotek i Norden

Foto: Gunnar Ridderström/Unsplash.