Under 2015 presenterade fackförbundet DIK en undersökning om arbetsmiljön på landets bibliotek. Den visade att en majoritet av bibliotekarierna har upplevt oro, oordning, skadegörelse och aggressivitet på biblioteken.

Nu har frågan uppmärksammats i riksdagen av Birgitta Ohlsson (L), som frågat vilka åtgärder kulturminister Alice Bah Kuhnke tänker vidta för att komma till rätta med problemet.

Ministern slog fast att: ”För att uppfylla bibliotekslagens krav om tillgänglighet och öppenhet måste biblioteken vara trygga och säkra platser – både för dem som jobbar där och för människor som kommer för att låna böcker eller för att delta i olika aktiviteter.” Alice Bah Kuhnke hänvisade också både till den utlovade handlingsplanen för att värna demokratin och det demokratiska samhället, samt arbetet med den nationella biblioteksstrategin.

Från Svensk biblioteksförenings sida har frågan bland annat lyfts fram i en debattartikel i Dagens Samhälle, där Calle Nathanson och Niclas Lindberg uppmanade Sveriges Kommuner och Landsting att ta situationen på allvar för att säkra en trygg och säker miljö för personal och besökare. De påtalade också vikten av att landets kommunpolitiker ökar resurserna till biblioteken.

Skriftlig fråga om arbetsmiljön på biblioteken

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/politiker-ta-fullt-ansvar-foer-biblioteken-19380

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet