Ann Legeby är professor i Tillämpad stadsbyggnad vid KTH Arkitektur och en av våra talare på årets Forskardag.

– Jag kommer att prata om stadsbyggandets och arkitekturens roll i relation till olika hållbarhetsfrågor. Framför allt blir det fokus på sociala hållbarhetsaspekter exempelvis genom att beskriva variationer i tillgänglighet till kultur eller samhälleliga resurser i olika delar av en stad och hur stadsbyggandet påverkar detta, säger Ann Legeby.

Ann Legeby har doktorerat inom stadsbyggnad och har särskilt intresserat sig för stadsbyggandets sociala dimension. Segregation, stadsliv och jämlika livsvillkor är centrala forskningsteman.

– Att planera för ökad hållbarhet är bland det viktigaste vi kan ägna oss åt i den tid vi lever i och de sociala frågorna tycker jag är särskilt viktiga. Här finns en stor potential för stadsbyggandet att göra skillnad som ofta förbises, säger hon.

Hennes forskning syftar till att öka förståelsen för hur stadsbyggandet påverkar livsvillkoren i olika stadsdelar och samhällen vilket kan kopplas till hållbarhet. Ann Legeby har också via sitt jobb på Sweco i Göteborg tagit initiativ till ett mentorprogram för att stötta unga i nordöstra Göteborg, en del av Angeredsutmaningen.

– Varje forskningsprojekt vi gör bidrar till ökad kunskap och ökad förståelse för relationen mellan det byggda och olika sociala processer. Att lära sig mer om hur stadsbyggandet kan användas för att minska exempelvis segregation och ojämlika livsvillkor tycker jag är väldigt intressant! säger hon.

Vad är det viktigaste du vill att deltagarna ska ta med sig efter att ha lyssnat på dig?
– Här kan man få höra mer om begrepp såsom ’kulturnärvaro’ eller ’samhällelig närvaro’ och hur stadsbyggandet påverkar det. Att arkitektur och stadsbyggande för lång tid lägger fast förutsättningar för hur vårt samhälle kan fungera och att vi därför behöver ta kloka beslut när det gäller hur vi investerar i vår byggda miljö, säger Ann Legeby.

Årets Forskardag hålls den 3 december i Citykonferensen, Ingenjörshuset i Stockholm. Glöm inte att anmäla dig! Sista anmälningsdag är 18 november.

Till anmälan  Till programmet