Medie- och informationskunnighet, MIK, Sveriges kunskapsbank får en egen webbplats med en ny domän, www.kunskapsbank-miksverige.se. På en egen plattform hoppas de att kunskapsbanken ska vara lättare att hitta och använda – samt att den i förlängningen når fler som vill utbilda, folkbilda eller bara veta mer om medie- och informationskunnighet.

Vi har pratat med Martina Wagner som är sakkunnig på MIK-frågor inom Mediemyndigheten.

– Att flytta MIK Sveriges kunskapsbank till en egen domän har länge varit en målsättning i projektet. Kunskapsbanken är redan nu stor och kommer att fortsätta växa – det är dags att den får stå på egna ben. Det här är en resurs som enkelt ska kunna användas av olika målgrupper som är intresserade av medie- och informationskunnighet, säger Wagner.

MIK Sveriges kunskapsbank är en webbplats som samlar material på temat medie- och informationskunnighet från flera olika aktörer som arbetar inom fältet. Materialet är sökbart efter målgrupp, ämne, typ och målgrupp och ska fungera som ett stöd för alla som arbetar med – eller bara är intresserade av – medie- och informationskunnighet. Kunskapsbanken startades som ett samverkansprojekt mellan ett antal aktörer som bidrog med sitt kunnande och resurser inom MIK. I kunskapsbanken finns material och lärresurser av relevans för MIK-frågor, allt från tips om pedagogiska spel till forskningsrapporter och poddar.

– Det är viktigt att Kunskapsbanken är ett levande projekt som fortsätter växa och utvecklas – precis som den hela tiden uppdateras med nya material och aktörer. Det speglar det rörliga och expansiva kunskapsområde som är MIK.  På en självständig plattform blir det också tydligare att Kunskapsbanken är ett fristående samverkansprojekt mellan flera aktörer. Projektet koordineras fortsatt av den nya Mediemyndigheten, säger hon.

MIK Sveriges kunskapsbank är en satsning inom Nätverket MIK Sverige. Fyra organisationer inom Nätverket MIK Sverige är med och bidrar med material: Mediemyndigheten, Digiteket, Internetstiftelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Under 2024 välkomnar de fler aktörer in med sitt material. Först på tur är Skolverket.

– Vi hoppas såklart att Kunskapsbanken kan nå fler och blir ett levande och effektivt verktyg för alla som är intresserade av medie- och informationskunnighet, säger Wagner.

Foto: Ida Lithell.