Som medlem hos Svensk biblioteksförening kan du gå med i en rad olika expertnätverk. Ett av dessa nätverk är Expertnätverket för bibliotekens arbete med teckenspråk. Vi har bytt några ord om nätverket med Maria Tjärnbro, verksamhetsledare på Örebro stadsbibliotek och kontaktperson för nätverket.

Varför gick du med i nätverket?
– I Örebro kommun finns många döva och hörselskadade personer då det finns skolor med riksintag här, vilket gjort att kommunen behandlar teckenspråket som ett sjätte minoritetsspråk. Vår teckenspråkiga verksamhet har utvecklats under åren men det finns fortfarande mycket att göra och det är alltid tacksamt med input från fler håll. Bakgrunden till att vi startade upp nätverket är en motion vi lämnade in till föreningens årsmöte (som flera parter undertecknade, bland annat från de kommuner som medlemmarna i styrgruppen nu kommer från), i förhoppning om att föreningen skulle kunna verka för att sprida kunskap kring teckenspråk för att biblioteksvärlden ska bli bättre på att bemöta målgruppen. Vi blev rekommenderade att starta ett nätverk och på den vägen är det.

Vilken är den viktigaste frågan ni arbetar med just nu?
– Just nu håller vi fortfarande på att starta upp nätverket. Vi är fyra personer i styrgruppen och planerar för en första nätverksträff under vilken vi kommer att diskutera hur vi ska jobba framöver.

Vad innebär det att vara med i expertnätverket?
– Vi hoppas på att vi ska kunna dela med oss av goda erfarenheter och att vi ska kunna växa tillräckligt mycket för att sprida kunskap även bland de verksamheter som i dagsläget inte jobbar med teckenspråk.

Varför är det relevant att ha ett expertnätverk för just arbetet med teckenspråk?
– Det är relevant då kunskapsnivån kring teckenspråk och dövkultur generellt sett är låg. Vi vill försöka öka medvetenheten och kunskapen kring detta, för att bättre kunna möta döva och hörselskadade besökare i våra bibliotek. Detta är icke att förväxla med nätverket för bibliotek som har äppelhyllor, då vi inte arbetar med tecken som stöd utan med teckenspråket som eget språk, i sin egen rätt.

Foto: Karin Foberg.