Nu kan du låna ett kulturbesök på Rosengårdsbibliotek. Biblioteken i Malmö sökte, tillsammans med Skånes Dansteater, pengar från Region Skåne för att genomföra ett pilotprojekt för att testa möjligheten att ”låna ut” kulturbesök på biblioteket.

Syftet med projektet är att sänka trösklarna för att uppleva kultur och att nå målgrupper som i vanliga fall inte besöker kulturinstitutioner och få dem att både upptäcka och uppleva nya konstformer samt att ta sig till nya platser, men också att få dem att känna sig välkomna i stadens kulturliv. Vi har pratat med Ulrika Selring som är kultursekreterare på Rosengårdsbiblioteket i Malmö. Hon jobbar främst på vuxenavdelningen men även med en del utvecklingsfrågor som hållbarhet, delaktighet och att skapa förutsättningar för kvinnor att ta plats i biblioteket.

– Utöver en kostnadsfri biljett till en föreställning erbjöds ett förberedande möte, då Skånes Dansteater några dagar innan föreställningen kom till biblioteket och presenterade sin verksamhet och konstform (i det här fallet nutida dans) och förberedde deltagarna på vad de ska uppleva. Sedan åkte gruppen med kollektivtrafik tillsammans med personal från biblioteket och såg föreställningen. En vecka efteråt träffades vi igen för att samtala om upplevelsen. På Rosengårdsbiblioteket valde vi att testa piloten med en redan befintlig grupp, Kvinnocaféet, som består av kvinnor med olika bakgrund. Vi bjöd även in andra kvinnor genom att sätta upp affischer och dela ut flyers, säger Selring.

Målet med projektet är ett mer inkluderande kulturliv och att fler ska känna sig välkomna och hemma på kulturinstitutionerna och att skapa nyfikenhet för nya konstformer och få nycklar till att uppleva dem.

– Steget att ta sig till en kulturinstitution är för många väldigt stort. Om du inte behärskar språket och/eller har vana att ta del av kulturupplevelser så räcker det inte att få en biljett i handen. För våra deltagare har det varit oerhört berikande att få göra detta tillsammans, säger Selring.

Nu hoppas biblioteket på att pilotprojektet ska bli en återkommande möjlighet att erbjuda kulturbesök och att de ska kunna göra liknande samarbeten med fler kulturaktörer.

– Vi har många besökare som aldrig varit på teater eller dans, som inte ens känner till att det finns. Många har inte heller ekonomiska förutsättningar att köpa en biljett. Det är också ett spännande sätt att utforska vad ett bibliotek kan vara och vad vi kan erbjuda, säger Selring.