Låna vårt Instagramkonto och dela din biblioteksvardag.

Vi söker fler medlemmar som under en vecka vill sköta vårt Instagramkonto, och bidra till att öka kunskapen om vad biblioteken gör och hur de fungerar som positiv kraft för individen och samhället. Vi söker representanter för alla bibliotekstyper, och från alla delar av Sverige.

Är du intresserad eller har frågor? Hör av dig till vår webbredaktör – elza.zandi@svbib.se