Landskronas stadsbibliotek fick Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd 2016 och pengarna användes för projektet ”Biblioteket dokumentär”. Syftet med projektet var att erbjuda en programverksamhet som samtidigt attraherar både vana och mindre vara biblioteksbesökare som exempelvis nyanlända och SFI-studenter. Biblioteket ville också med Biblioteket dokumentär försöka att ge en bättre plattform för nyanlända i sitt nya hemland både socialt och professionellt samt bidra till en fördjupad bild av det mångkulturella Sverige.

– Vi ville gärna etablera en programform som kan användas även på andra bibliotek och i samarbete med andra studieförbund och föreningar framöver.

Målet var att erbjuda programpunkter som lockade både nya och vana programbesökare och etablera kontakt med nya aktörer för ett bredare programutbud.

Tanken var även att engagera artister, författare och journalister som är etablerade i samhället med en mindre känd person och kanske av annan nationalitet men inom samma yrke eller ämne.
Under året arrangerades flera olika programpunkter som skulle locka både vana och mindre vana biblioteksbesökare. Ett exempel var musik från Egypten – ett möte mellan två musikern, Izmat Al-Labad och Andreas Ralsgård där de pratade om musik och musikinstrument. Programmet skedde på både svenska och arabiska. Biblioteket bjöd in författaren Majgull Axelsson som samtalade med projektledaren för Women Making History, Senija Vurzer om sin senaste roman Jag heter inte Miriam. Under året hade biblioteket också en tvåspråkig föreställning med syriska folksagor som gavs på arabiska och svenska.

Här kan du läsa om projektet i sin helhet (pdf), öppnas i nytt fönster.