Den 13 juni släppte Riksantikvarieämbetet den nya nationella strategin för digitalt kulturarv. Trots att strategin främst är skriven för museer, kan den användas som stöd för digitaliseringsarbetet för alla kulturarvsaktörer.  

– Digitalisering av kulturarvet är viktigt av både bevarande- och tillgänglighetsskäl. Det skapar möjlighet för fler att titta på föremål eller läsa dokument. Det skapar också nya möjligheter för forskare att beforska kulturarvet på nya sätt, säger Silvia Ernhagen, generalsekreterare på Svensk biblioteksförening.  

Nationell strategi för digitalt kulturarv finns att ladda ner från DiVA.   

För dig som är medlem finns även möjlighet att se Svensk biblioteksförenings samtal om digitalisering av kulturarvet i vår nya samtalsserie Digitala dialoger.