Nummer två av Biblioteksbladet, även kallat Numret om e-plikten, handlar bland annat om digitala mediers betydelse och bevarande.

Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson skriver om att Kungliga biblioteket, KB, försöker att få igång pliktleveranser av podcaster. Han har bland annat intervjuat Nina Heljeback som är chef för KB:s enhet för film, spel, noter och webb som samlar in den så kallade e-plikten, alltså det digitala material som omfattas av lagstiftningen.

Journalisten Martin Röshammar har pratat med Karin Grönvall som är riksbibliotekarie. Hon berättar att hon vill se en ny pliktlagstiftning som speglar dagens medielandskap.

Här kan du läsa numret som e-tidning.