I nr 2 av Biblioteksbladet, även kallat, numret om utbildning, får vi läsa om Sveriges nyaste utbildning av bibliotekarier.

Journalisten Kolbjörn Guwallius skriver en artikel där han ställer sig frågan om de nya bibliotekarierna har rätt kunskaper. Han intervjuar flera personer inom biblioteksyrket som ger sin bild av nyutbildade bibliotekarier. I det här numret kan du också få ta del av en enkät där Biblioteksbladet frågade folk-, region- och forskningsbibliotek om deras behov av kompetens. Svaren hittar ni på sida 26–27 i tidningen.

Journalisten Tim Andersson har träffat Pamela Schultz Nybacka som startade Sveriges nyaste utbildning av bibliotekarier på Södertörns Högskola. De pratar bland annat om hur det har gått sedan starten 2019 och hur det har gått att locka en bredare studentgrupp.

I det här numret kan du även läsa om att antalet sökande till biblioteksutbildningarna nästan fördubblats men trots det så utexamineras inte fler från lärosätenas kandidatprogram.

Här kan du läsa numret som e-tidning (pdf), öppnas i nytt fönster!