Nu finns utkastet att läsa på nationell biblioteksstrategis blogg.

– Svensk biblioteksförening har under lång tid arbetat för att Sverige ska ha en nationell strategi för det allmänna biblioteksväsendet. Vi kommer att läsa igenom underlaget med stort intresse och återkomma kring de åtgärder som vi anser är viktiga i en nationell strategi, kommenterar Calle Nathanson, ordförande i Svensk biblioteksförening.

Så här skriver samordnaren för en nationell biblioteksstrategi, Erik Fichtelius, om utkastet i senaste numret av Biblioteksbladet:
”Den nationella biblioteksstrategin har utformats efter sex målområden: demokrati, digitalisering, tillgänglighet, läsning, utbildning och infrastruktur.”

Han skriver vidare:
”Det vi kommer med nu är ett utkast till en nationell biblioteksstrategi som sänds ut för förankring i hela det allmänna biblioteksväsendet och hos andra intressenter för att ett slutligt förslag till regeringen i mars 2019 ska vara ordentligt genomarbetat med full transparens.”

Han återger också i korthet några av strategins förslag:

  • Stärkt nationalbibliotek med utökat och förtydligat uppdrag och utökad finansiering, med ansvar för bland annat förbättrade och fördjupade nationella digitala bibliotekstjänster, biblioteksutveckling och uppdatering av strategin.
  • Stärkt regional biblioteksverksamhet med utökade och förtydligade uppdrag och en nationell struktur för kompetensutveckling.
  • Stärkt skolbiblioteksverksamhet med pedagogisk inriktning och digitalt stöd och ökade resurser till folkhögskolebiblioteken.
  • Utbyggd bibliotekarieutbildning och en moderniserad pliktlag.
  • Förtydligad roll för specialbiblioteken och förbättrat utbud och samordning av medieförsörjningen på mångspråkighetsområdet.

Läs utkastet till strategin på nationell biblioteksstrategis blogg (nytt fönster)

Illustration från utkastet: Shutrick illustration