Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder skriver idag en debattartikel i Dagens samhälle, med rubriken ”Löftena om skolbiblioteken måste bli verklighet”

”Två frågor som diskuterats intensivt de senaste åren är läsförståelse och källkritik. Försämrade resultat i internationella mätningar av läsförståelse och en ökad insikt om vikten att lära elever att hantera den enorma mängd information som idag finns ett knapptryck bort. I båda dessa frågor spelar skolbibliotekarien med sin kompetens en avgörande roll och kan vara ett ovärderligt stöd för lärare och elever.”

Här kan du läsa hela debattartikeln, öppnas i nytt fönster!

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin