Många bibliotek runt om i landet satsar stort på läslovet, som hålls vecka 44 varje år. Syftet med läslovet är att främja läsandet och kreativiteten är stor bland biblioteken.

Till exempel har Västerås stadsbibliotek temat rymden som de kallar Litteralajk in spejs.

– Syfte med Litteralajk är att erbjuda en festival med läsfrämjande aktiviteter under läslovet i temaform och att lyfta fram Västerås stadsbibliotek som en viktig kulturaktör för barn och ungdomar. Vi vill locka både de barn och ungdomar som redan läser och fånga nya användare/biblioteksbesökare, säger Catarina Edén som är festivalgeneral och bibliotekarie i Västerås stad.

Vid Malmös stadsbibliotek kommer bland annat tre stycken så kallade idéverkstäder med filmvisning och skapande kringaktiviteter på Mötesplatsen Hela Malmö i Nydala att ordnas. Läslovet planeras tillsammans med de andra biblioteken i Malmö som en del av samma organisation, Biblioteken i Malmö.

– Utgångspunkten är att nå barn och unga i hela staden med ett varierat program som ger dem möjlighet testa på nya saker och vara kreativa; att erbjuda ingångar till läsning, berättande och eget skapande i en trygg plats där barn från olika delar av Malmö kan mötas. Det är viktigt att det finns aktiviteter för barn och unga som är hemma under loven, säger Sebastian Tarazona, programkoordinator för barnverksamheten på Malmö stadsbibliotek.

Här kan du hitta mer information om vilka aktiviteter som kommer att hållas runt om i landet under veckan.

Foto: Peter Ågren