Välkommen till en dag om forskning och praktik kring läsning och lässtimulans. Om djupläsning och förståelse genom skönlitteratur, förskolebibliotek, läsfrämjande i och utanför skolan och om aktionsforskande bibliotekarier som jobbar med läsfrämjande.

Dagen är ett samarrangemang mellan Svensk biblioteksförenings Regionförening Skåne och föreningens Expertnätverk för skolbibliotek.

Lär hela programmet här (pdf), öppnas i nytt fönster.

Anmäl dig senast 7 oktober till: info@svbib.se I anmälan måste framgå om du deltar endast på förmiddagen eller hela dagen! Glöm inte att anmäla specialkost. Dagen är för enskilda medlemmar och är kostnadsfri.

Deltagarantalet är begränsat så anmäl dig i tid!