Idag skriver vi en fördjupande artikel i Dagens Samhälle utifrån vår undersökning om svenskarnas digitala kunskaper och vilken roll biblioteken bör spela i det kontinuerliga digitala kunskapsbyggandet.

Artikeln är skriven av Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder och Brit Stakston, mediestrateg. Artikeln publicerades även i gårdagens pappersupplaga av Dagens Samhälle.

”I dag har 98 procent av svenskarna tillgång till internet i hemmet. Vi närmar oss den punkt där de praktiska förutsättningarna för att vara en digitalt delaktig person har nått de politiska målen. Men att ha tillgång till ny teknik betyder inte att man har förståelse för hur den fungerar eller vilken samhällspåverkan den har.”

Läs hela artikeln hos Dagens Samhälle:
”Låt folkbiblioteken bygga medborgarnas digitala bildning och förmåga”

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin och Lena Dahlström