Välkommen Linda Sävhammar, ny ledamot i Regionförening Östergötland/Jönköping!

Linda är utvecklingsledare på Regionbibliotek Östergötland inom områdena digital kompetens och skolbibliotek.

– Det känns väldig roligt och spännande att få engagera mig i regionföreningen. Jag är relativt nyinflyttad i Östergötland och tänkte att det var ett bra sätt att lära känna biblioteksfolk att nätverka med på olika sätt i de här två regionerna, säger Linda.

Vad hoppas du på att regionföreningen ska göra för och med medlemmarna?
– Jag hoppas att vi kan anordna roliga evenemang både digitala och fysiska för våra medlemmar och vara ett stöd om så behövs i olika frågor.

Vad vill du bidra med?
– Jag gillar ju allt som har en digital koppling på något sätt så jag hoppas att jag kan få med den twisten i vårt arbete i föreningen. Kanske vi kan anordna en författarträff eller bokklubb i Mozilla hubs till exempel. Skolbibliotek ligger mig också varmt om hjärtat så kanske vi kan lyfta frågor som rör skolbiblioteken inom föreningen.