I september börjar Lisa Gemmel som ny utredare på Svensk biblioteksförening. Hon kommer bland annat att ansvara för frågor kring integritet och upphovsrätt.

Välkommen till Svensk biblioteksförenings kansli! Vad ser du framför dig i ditt nya jobb för föreningen?
– Tack så mycket! Det är kul att komma tillbaka till biblioteksfrågorna, som jag jobbade en hel del med som utredare på fackförbundet DIK. Det ska bli intressant att vända perspektivet, från ett arbetsrättsligt till ett intressepolitiskt synsätt på biblioteken och bibliotekarier.

Mitt fokus kommer att ligga på frågor som upphovsrätt, yttrandefrihet och mångspråkighet. Jag ser bland annat fram emot att bevaka Sveriges implementering av EU:s upphovsrättsdirektiv i Sverige och hur biblioteken runt om i Sverige jobbar med språk och integration. Som utbildad jurist hoppas jag att kunna bidra med det perspektivet i “mina” frågor, men även till föreningen i stort.

Jag har även jobbat mycket med organisationsutveckling och interndemokrati, vilket jag hoppas att kunna få jobba lite med även på biblioteksföreningen.

Du har bott i Finland ett par år och flyttar nu till Sverige igen. Hur tror du att det påverkar dig?
– Min största lärdom från mina år i Finland är hur svårt det är att inte kunna majoritetsspråket i landet jag bor. Även om svenska är ett officiellt språk i Finland, är det omöjligt att ta sig fram på bara svenska i Helsingfors. Det har varit oerhört tacksamt att kunna sköta myndighetskontakter på svenska. Min beundran för den som kommer till ett nytt land, utan språk och kanske även andra medel, och sen på några få år etablerar sig har växt något otroligt.

Jag har också fått perspektiv på de svenska offentliga systemen. Det sägs ofta att “In Sweden, we have a system”, men det har de även i Finland, och Sverige är inte alltid bäst. Långt ifrån. En tradition av majoritetsregeringar i Finland har, på gott och ont, skapat en tröghet i reformerna då höger och vänster behövt komma överens. Det gör det svårt att driva igenom stora förändringar på en mandatperiod. Både skolor och vård drivs offentligt, vilket har gjort att vården snabbt kunde ställa om i samband med coronapandemin.

I övrigt är jag förvånad hur lik stämningen och kulturen är i Helsingfors och Stockholm. Det var väldigt enkelt att flytta hit.

Bibliotekssektorn i Sverige just nu. Vad är det första du tänker på?
– Den kanske viktigaste frågan just nu är att bevaka bibliotekens ställning nu när Sverige sannolikt är på väg in i en lågkonjunktur, utlöst av coronapandemin. Sveriges kommuner har skurit ner på biblioteksbudgetar under lång tid och riskerar att fortsätta med det när arbetslösheten ökar och skatteintäkterna minskar.

Bland de frågor jag kommer att jobba med är en av de viktigaste frågorna hur alla tidningar och litteratur som digitaliserats kan tillgängliggöras för forskning. Där sätter upphovsrätten käppar i hjulet för den som till exempel jobbar med storskalig datorbaserad textanalys.

Foto: Josefine Österman