Sedan i höstas har Umeå stadsbibliotek arrangerat en ljudvandring för att få besökarna att se biblioteket med nya ögon.

Genom ljudvandringen får besökaren ett par hörlurar och blir därigenom guidade runt i biblioteket på ett nyskapande sätt. Vi har pratat om initiativet med Marcus Barbosa Ferreira, bibliotekarie på Umeå stadsbibliotek.

– Man går runt med ett par hörlurar som guidar än runt i biblioteket på ett annorlunda sätt. Där får man uppleva smygkoreografi, censur och glimtar ur böckernas mångtusenåriga historia, säger Barbosa Ferreira.

Ljudvandringen går under titeln Jag tänker på dig, och är skapad av scengruppen Johanssons pelargoner och dans. Verket finns tillgängligt på Umeå stadsbibliotek fram till 2027, samt på nio andra bibliotek runtom i landet. Se var ljudvandringen finns tillgänglig via scengruppens webbplats, länk öppnas i nytt fönster.

Vilket är syftet med initiativet?
– Att tillgängliggöra viktiga offentliga miljöer och biblioteket är sådan plats, säger Barbosa Ferreira.

Vad hoppas du på för reaktioner på ljudvandringen?
– Att man ser och upplever biblioteket utifrån en annan infallsvinkel. Samt tillgängliggöra hela biblioteket för barn och ungdomar, säger han.

Vilka riktar sig ljudvandringen till och varför?
– Från början var det för barn och ungdomar och tillgängliggörandet av den offentliga platsen. Men nu är den anpassad som att alla, utan ledare, kan gå den oavsett ålder. För den som vill ha en stunds konstnärlig upplevelse mitt i vardagen kommer verket finnas tillgängligt för individuell utlåning på stadsbibliotek de nästkommande fyra åren, svarar Barbosa Ferreira.

Har det varit några svårigheter med ljudvandringen?
– Det har var ett projekt som egentligen skulle ha gått av stapeln under Corona-pandemin, men skjutits på framtiden både en och två gånger. Så det var väldigt roligt att få se och uppleva den realiserad tillslut, berättar Barbosa Ferreira.

Vilka reaktioner har ni fått på ljudvandringen?
– Till en början var det ju inriktat på barn och unga och då bjöd vi in skolklasser att delta och det blev väldigt lyckat. De uppskattade det väldigt mycket, framför allt den delen där man fick gå för sig själv och att det inte fanns några rätt eller fel utan att det var deras utforskande och upplevelse som var det centrala. Många pratade om att det var väldigt meditativt, att det blev en paus från alla intryck, säger han.