London Book Fair har i år utlyst ett nytt pris, The Library of the Year Award, som ska gå till ett folkbibliotek utanför UK. Sista ansökningsdag är 26 januari.

Såhär skriver London Book Fair om kriterierna på sin hemsida:

”The judges will be looking for excellence in a range of areas, including range of titles, customer service, staff knowledge, events, display, outreach, atmosphere, attractive physical space, innovation, imagination, and incorporation of style and flare.”

De sökande ska ange två anledningar till varför biblioteket bör bli en av de utvalda kandidaterna, och skriva upp till 300 ord om varje. Med ansökan kan bifogas till exempel dokument, screenshots, videos eller foton.

Vad priset består av framgår inte av informationen.

London Book Fair hålls i år 10–12 april.

Till ansökningsformuläret för The Library of the Year Award 2018 (nytt fönster)