Lotta Dahlstrand, utvecklingschef på juristbyrån Familjens Jurist, är ny juryledamot för vårt barnrättspris Elefanten som delas ut i november.

Hur känns det att vara med i juryn för barnrättsutmärkelsen Elefanten?
– Det känns mycket bra och jag är väldigt glad att ha blivit invald! Ett roligt och viktigt uppdrag!

Vad är viktigast för dig när du ska utse en vinnare?
– Jag har ett särskilt intresse för barns rätt till delaktighet enligt artikel 12 i barnkonventionen så det kommer att vara en viktig del för mig när vi utser en vinnare.

Vad hoppas du kunna tillföra?
– Jag har forskat just om barns juridiska rättigheter enligt barnkonventionen med särskilt fokus på barns rätt att komma till tals så där hoppas jag kunna bidra med kunskap.

Foto: Stefan Tell.