Enligt universitetet räknas det nya biblioteket efter ombyggnaden som ett av de modernaste forskningsbiblioteken i Sverige. Igår invigdes universitetsbiblioteket under en ceremoni som hölls digitalt.

På Luleå tekniska universitets hemsida kommenterar bibliotekschefen Kristoffer Palage ombyggnationen:

– Med den fysiska miljön som det nya universitetsbiblioteket erbjuder av pedagogiska lärmiljöer med presentationsstudio, makerspace och active learning classroom (ALC), modern teknik och forskningstorg, så ligger vi helt klart i framkant som forskningsbibliotek i Sverige.

Luleå tekniska universitet beskriver sin vision om sitt nya universitetsbibliotek på följande vis:

Biblioteket ska ha en välkomnande och tillåtande miljö där alla målgrupper ska känna sig välkomna och rummet ska tala om att här på universitetet pågår utbildning och forskning.

Det är en plats som stödjer lärande utifrån ett brett perspektiv som att läsa, skriva akademiskt, skapa ny kunskap, visualisera och presentera kunskap.

Biblioteket ska ha en variation i studie- och sittplatser med en blandning av traditionella och informella och öppna grupparbetsplatser. Alla ska kunna hitta sin favoritplats.

Bra infrastruktur ska finnas för teknik, både för besökarna och för personalen. Många studieplatser är utrustade med el och usb för egen dator.

Här kan du läsa mer om och se fler bilder från det nya universitetsbiblioteket (ny flik)

Nyhetsbild: bilden är tagen från Luleå universitetsbiblioteks Facebooksida.

Listbild: Viveka Österman.