Vi på Svensk biblioteksförening har många fantastiska medlemmar. Den här månaden vill vi uppmärksamma Magnus Olsson som jobbar som bibliotekarie på Umeå universitetsbibliotek.

Magnus Olsson arbetar med undervisning och handledning i informationssökning samt referenshantering för studenter och anställda vid Umeå universitet, främst på samhällsvetenskapliga fakulteten. Han jobbar också med sökuppdrag från forskare.

Hur länge har du varit medlem?
– Jag är osäker, men jag gissar på cirka 15 år, säger Olsson.

Varför valde du att bli medlem i Svensk biblioteksförening?
– Den lokala regionföreningen i Västerbotten hade bra aktiviteter. Biblioteksföreningen är också en bra kanal för att få koll på vad som diskuteras inom sektorn, svarar Olsson.

Vad är den viktigaste frågan på ditt jobb just nu?
– Det beror på vem du frågar! Studenter, doktorander, lärare och forskarutbildningsansvariga vid Umeå universitet efterfrågar mer undervisning i akademiskt skrivande på svenska och engelska. Umeå universitetsbibliotek undervisar i akademiskt skrivande sedan cirka 10 år, men jag anser att vi bör stärka och utveckla området ännu mer utifrån de önskemål och behov som våra användare har. Skrivpedagogerna vid Umeå universitetsbibliotek har gjort mycket för att stärka bibliotekets ställning på universitet och även starkt bidragit till att tillsammans med bibliotekarier utveckla övrigt lärandestöd vid Umeå universitetsbibliotek, berättar Olsson.

Vad gör du på fritiden?
– Jag spelar tennis och tränar löpning. I övrigt har jag allmänna kulturella intressen, musik, böcker, film, som jag kanske delar med många andra bibliotekarier, säger Olsson.