Malmö universitetsbibliotek är det första svenska biblioteket som har skrivit under Green Libraries Manifesto – ett internationellt manifest för bibliotekens hållbarhetsarbete.

– Det känns fantastiskt roligt och viktigt såklart. Och som en av mina medarbetare uttryckte det: Det känns kul att vi genom detta kan uppmärksamma bibliotekssverige på möjligheten med gröna bibliotek, säger Sara Kjellberg, chef för Malmö universitetsbibliotek, institutionell medlem i Svensk biblioteksförening.

Manifestet är viktigt, menar Kjellberg, eftersom bibliotek har en central funktion i arbetet för ett hållbart samhälle.

– Det handlar om att vi arbetar med miljö- och hållbarhet i vår egen organisation. Men också att bibliotek är hjärtat i våra lokala sammanhang. Annorlunda utryckt går det att säga att bibliotek är en social- och kunskapsinfrastruktur och båda dessa komponenter är centrala för att arbeta med ett hållbart samhälle, säger Kjellberg.

Om manifestet

Över 200 bibliotek från hela världen har hittills skrivit under manifestet. Bakom manifestet står biblioteksföreningen CILIP tillsammans med Arts Council England, British Library, Libraries Connected och Julie’s Bicycle. Manifestet syftar bland annat till en gemensam vision för ett hållbart samhälle: ”As libraries we occupy a place at the heart of the communities we serve. Through this manifesto, we want to come together towards a shared vision: to lead by example through our own environmental actions and use our power and reach to inform and inspire people to take positive action and build resilience in the diverse communities we serve”.

Manifestet ger en internationell kontext

Enligt Kjellberg deltar biblioteket, genom att skriva under manifestet, i ett sammanhang där det finns erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan de bibliotek som skrivit under manifestet.

– Hos oss har vi en hållbarhetsgrupp och jag tror att det kommer skapa en internationell kontext för oss som universitetsbibliotek i en fråga som är global, men där vi är verksamma i det lokala, säger hon.

Förhoppningen är att fler svenska bibliotek ska skriva under manifestet.

– Vi hoppas att det ska initiera en diskussion kring bibliotekens roll i hållbarhetsfrågan. Det vore bra att dela erfarenheter, utmaningar och goda exempel. För ett par år sedan gjorde vi ett försök att reda ut korrekt avfallssortering av gallrade böcker. Det är ett exempel där det hade varit intressant att diskutera hur andra bibliotek gör. Det är mer komplext än det kan låta. En annan fråga vi försökt ta reda på mer om är vad som är mest hållbart att läsa digitalt eller i tryck, men där svaret inte blev så enkelt att få fram, svarar Kjellberg.

Framöver fortsätter arbetet med hållbarhet för Malmö universitetsbibliotek, där en viktig aspekt av det arbetet är att tillgängliggöra kunskap.

– Jag tänker att vi är en möjlig mötesplats som behövs på universitetet genom olika evenemang som andra kan genomföra i biblioteken. Ett exempel är den cirkulära veckan som gjorts tillsammans med studenternas miljöförening Fenix. Ett annat är att universitetets kollegium för forskning om klimatet och samhällets omställning har sina forskningsseminarier i bibliotekets lokaler varje månad. Vi tillgängliggör kunskap om hållbar utveckling för alla, även för dem utanför Malmö universitet. För att blicka framåt betyder det att vi fortsätter våra hållbarhetsambitioner som verksamhet. Samtidigt som vi arbetar tillsammans med andra för att skapa förutsättningar för positiva angreppssätt i en väldigt utmanande fråga.