Svenska barns läsförmåga sjunker och deras tillgång till böcker blir alltmer olikvärdig. Att inte ge barnen bibliotek och läromedel är att skjuta stora kostnader på framtiden, skriver Helene Öberg, ordförande, Svensk biblioteksförening, Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna och Grethe Rottböll, ordförande, Sveriges Författarförbund i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Det här är en av flera allvarliga tendenser vi ser i samhället, nu senast genom den internationella kunskapsmätningen PIRLS som visar att svenska fjärdeklassares läsförmåga sjunker samtidigt som skillnaderna mellan elever från olika socioekonomiska bakgrunder ökar.

När barn och unga inte får med sig läsningen hemifrån förväntar vi oss att skolan ska ge dem den. Med det i bakhuvudet är det oerhört oroväckande att andelen högstadieelever som läser mindre än en sida facklitteratur dagligen i klassrummet har ökat från 33 procent till 50 procent mellan 2007 och 2017. Det visar en forskningsstudie från Högskolan Dalarna. Hälften av Sveriges högstadieelever läser alltså inte ens en sida fakta om dagen.

Läs hela debattartikeln här, länk öppnas i nytt fönster.