Monika Staub Halling, medlem i Svensk biblioteksförening, är skolbibliotekarie i Lund. År 2021 tilldelades hon källkritikspriset Det gyllene förstoringsglaset för sitt MIK-arbete med de yngsta eleverna. Nu har hon tillsammans med Maria Heimer skrivit boken Mot samma mål – skolbibliotek i undervisningen.

– Nu är det ju ett tag sedan boken kom ut, den släpptes våren 2022. Redan från början fick den ett varmt mottagande från olika håll, inklusive en femma av BTJ. Sedan dess har både jag och Maria Heimer, som jag skrivit boken med, fått många positiva reaktioner från såväl yrkesverksamma kollegor som lärosäten, säger Staub Halling.

Titeln anspelar på att en väl integrerad skolbiblioteksverksamhet måste bygga på en samsyn mellan skolledning, lärare och skolbibliotekarie – alla de jobbar mot samma mål, elevernas lärande. Boken handlar om hur ett strukturerat och genomtänkt arbete kring skolbiblioteket kan se ut i praktiken, samt vad forskning, läroplan och styrdokument säger.

– Vi har främst fokuserat på våra erfarenheter från förskoleklass upp till årskurs 6, men mycket av innehållet går även att applicera på undervisningen med äldre elever. Vissa kapitel handlar dessutom om övergripande strukturer som bildar förutsättningarna för skolbiblioteksverksamheten, till exempel på huvudmannanivå, säger Staub Halling.

Hon tog sin magisterexamen som bibliotekarie 1998 i vid Umeå universitet. Efter några år på folkbibliotek blev hon skolbibliotekarie. Nu har hon jobbat inom grundskolans olika stadier sedan 2004 och under åren har Staub Halling byggt upp en stor erfarenhet av pedagogiska samarbeten och lektionsupplägg.

– Man lär sig genom att våga, göra misstag, justera och pröva igen, samt såklart av utbytet med pedagoger och andra skolbibliotekarier. Jag hade en längre tid funderat på att dela med mig av mina mest beprövade undervisningsmoment i bokform. När jag till slut hörde av mig till Studentlitteratur om det fick jag veta att de precis fått in en liknande bokidé av Maria. Förlaget undrade om vi ville satsa på var sin titel, eller om vi ville skriva gemensamt – och vi båda kände direkt att vi ville göra detta tillsammans, säger Staub Halling.

Under sommarlovet 2021 och en bit in på hösten skrev båda författarna intensivt. De delade upp de olika kapitlen mellan sig men provläste och diskuterade alla avsnitten regelbundet, de skrev även små ”fönstertexter” till varandras kapitel.

– Det var smidigt att samarbeta, vi klickade väldigt bra i vårt sätt att skriva. Manuset var klart till årsskiftet, sedan tog det lite tid att trycka boken på grund av pappersbrist. Men ungefär nio månader tog det från skrivstart, säger Staub Halling.

Hon föreläser regelbundet om skolbiblioteksutveckling och om hur skolbiblioteket kan bli en angelägen del av undervisningen. Staub Halling säger att åhörarna alltid efterfrågar många konkreta exempel på läraktiviteter och lektioner, och så vill de höra om skolbibliotekariens samarbete med olika yrkesgrupper på skolan.

– Maria föreläser ju ännu mycket mer än jag och hade samma erfarenhet av att folk törstar efter exempel. Men lika viktigt som vad vi gör och hur vi jobbar är ju frågan varför vi gör på ett visst sätt, så vi ville även ha med en gedigen del om forskningen och styrdokumenten bakom hantverket. Just kombinationen av praktiska exempel och teoretisk förankring gör boken användbar på bibliotekarieutbildningen, och även lärar- och rektorsutbildningarna för den delen, säger Staub Halling.

Hon hoppas på att boken ska ge läsaren kött på benen när det gäller att bygga undervisning och att driva skolbiblioteksutveckling på den egna skolan.

– Man kan ju aldrig kopiera andras arbetssätt rakt av, och det är inte heller meningen med boken. När vi skrev såg jag framför mig att folk skulle bli på gott humör av exemplen och våga planera upplägg utifrån de egna förutsättningarna. Jag hoppas att boken ska ge mod och inspiration samt en stadig grund i teorin. Om den hamnar i extra behövande händer, kan den kanske också röja undan en och annan mossig föreställning om vad ett skolbibliotek är, säger Staub Halling.

Foto: Göran Petersson.