Vi på Svensk biblioteksförening har många fantastiska medlemmar. Den här månaden vill uppmärksamma månadens medlem: Alexander Hammar, nyexaminerad bibliotekarie från masterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet.

Hur länge har du varit medlem?
– Jag har varit medlem i ungefär ett år.

Varför valde du att bli medlem i Svensk biblioteksförening?
– Det var en lärare under utbildningen som tipsade om Svensk biblioteksförening. För mig som nyutexaminerad är det möjligheten att ta del av mer erfarna bibliotekariers kunskaper i de olika expertnätverk som jag uppskattar mest. Det är också intressant att få nyheter om trender, forskningsrön och annan utveckling inom branschen.

Hur kommer det sig att du vill bli bibliotekarie?
– Det var erfarenheter under tidigare studier som gjorde att jag blev intresserad av bibliotekarieyrket. Jag har läst språkvetenskap och under en kurs i grekisk paleografi fick jag upp ögonen för den viktiga roll som bibliotek spelar för bevarandet och tillgängliggörandet av de historiska källtexter som stora delar av vår kunskap om språkhistoria bygger på. Ofta arbetar man med nyproducerade textkritiska utgåvor vid studiet av historiska texter, men dessa är alltid grundade på någon form av källmaterial. Det är på bibliotek och andra kulturarvsinstitutioner runtom i världen som dessa finns bevarade. Genom exempelvis medeltida handskrifter eller antika papyrer kan historien levandegöras. Den möjligheten tycker jag är viktig att människor ska kunna ta del av också i framtiden och därför sökte jag mig mot bibliotekarieyrket. Under utbildningens gång blev jag också mer och mer intresserad av bibliotekens roll i samhället i stort. Den digitala utvecklingen har ju gjort att informationsorganisering spelar en allt större roll i människors tillvaro.

Vad gör du på fritiden?
– På fritiden gör jag lite olika saker. Jag håller på med musik och spelar en del gitarr. Ett nytt intresse är bonsaiträd. Jag och några kompisar brukar spela olika bordsrollspel tillsammans. Jag tävlar också i pistolskytte, men den största delen av min fritid lägger jag på att roa min katt.