Svensk biblioteksförening är även i år medorganisatör för Dyslexiveckan, som arrangeras 2–8 oktober. Många av våra medlemmar arrangerar föreläsningar och andra aktiviteter, ofta i samarrangemang med Dyslexiförbundet och andra berörda organisationer.

– För oss är det naturligt att vara med och stötta en temavecka som lyfter en av bibliotekens mest prioriterade målgrupper. Det är ett arbete som görs varje vecka på biblioteken, men den här veckan ges det extra fokus och visar då också bibliotekens betydelse för målgruppen. På många olika typer av bibliotek uppmärksammas personer med läs- och skrivsvårigheter och deras rätt att läsa på sitt eget sätt, säger Jenny Nilsson, utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening.

På Dyslexiförbundets webbplats finns information om alla arrangemang som äger rum i år, och en länk för anmälan av eget arrangemang. Listan fylls på eftersom arrangemangen strömmar in. Där finns också informationsmaterial att ladda ner eller beställa, och tips på föreläsare.
Dyslexiförbundets sida om Dyslexiveckan 2017 (öppnas i nytt fönster)

Om Dyslexiveckan

Dyslexiveckan har arrangerats årligen sedan 2004 och är ett initiativ från det Europeiska Dyslexiförbundet – EDA. I Sverige har Dyslexiförbundet varit initiativtagare och pådrivare. Temat är i år ”Hitta ditt sätt att läsa” – om rätten att välja det sätt som passar individen bäst. Under veckan, den 5 oktober, infaller också Världsdyslexidagen, som särskilt uppmärksammar bedrifter som personer med dyslexi åstadkommer och har åstadkommit.