Kan podcast verka läsfrämjande? Det menar Emma Bäckström och Tove Frankow Crivellaro som är bibliotekarier på Knivsta bibliotek och medlemmar i Svensk biblioteksförening. De håller i podcasten ”Vi hörs i Underlandet” – en podcast för och med barn och unga.

Podden startades hösten 2021 som en del av ett projekt inom Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek, och under 2023 fortsätter arbetet med podcasten. Idén är följande: utgångspunkten är de ungas intressen, som därefter kopplas ihop med aktuella faktaböcker, för att så småningom skapa podcast-avsnitt tillsammans med intresserade barn och unga. Experter inom intresseområdena bjuds in, podcasten spelas in och redigeras och voilá: en podcast är gjord. Hittills har fler olika ämnen behandlats, från såväl Harry Potter som psykisk ohälsa och spelet Minecraft.

Varför valde ni att starta en podcast som ett läsfrämjande projekt?
– När vi arbetade med tredje året av Stärkta bibliotek, som syftade till att skapa verksamhet i vårt omgestaltade programrum Underlandet, gick vi ut med en enkät till barn i åldern 10–15 år. Resultatet visade bland annat att många ville testa att podda. Eftersom all verksamhet på biblioteket ska rymmas inom vårt uppdrag ville vi utforska om podcast-formatet kunde användas som en del av det läsfrämjande arbetet, och målet är att nå fler genom att lyfta även annan läsning än den skönlitterära.

Vilket är syftet med podden?
– Syftet är att utifrån barn och ungas egna önskemål och intressen skapa innehåll som på olika sätt främjar berättande och lärande.

Vilka är med i podden?
– Den huvudsakliga målgruppen är barn och unga i Knivsta mellan 10 och 20 år, men eventuella samtalsledare och gäster kan komma från andra orter. I podden samtalar barn och unga med varandra, eller med en inbjuden gäst, om ett ämne som intresserar dem.

Hur många och vilken målgrupp lyssnar på er podcast?
– Vi har inte tillgång till någon detaljerad statistik, men varje avsnitt har mellan 30 och 130 lyssningar. Snittet ligger på 50 lyssningar per avsnitt. Det är både barn, unga och vuxna som lyssnar. Barn och unga upp till 22 år står för 36 % av lyssningarna.

Vilken respons har ni fått på podcasten?
– Deltagarna i podden har varit uteslutande positiva. Alla uppskattar att få dela med sig av, lära sig mer om och inte minst att få träffa andra som delar ett specialintresse. Ibland får vi glada tillrop, eller nyfikna frågor, från allmänheten. På senare tid har vi också sett ett nyfiket intresse från branschkollegor.

Läs mer om Vi hörs i Underlandet och lyssna till podcasten här, länk öppnas i nytt fönster!