Genom ett samarbete med Värmlands museum och arkeolog Hans Olsson planerar Årjängs bibliotek föreläsningar med fokus på lokalhistoria. Det är ett initiativ som sker i samband med SVT:s stora historiesatsning Historien om Sverige som lanseras i höst. Vi har pratat med Ulla-Carin Stenberg, bibliotekschef, Årjäng kommun.

SVT:s mål med den satsningen Historien om Sverige är att skapa ett brett intresse för historia. Det är en möjlighet för bland annat bibliotek att lyfta Sveriges historia, både nationell och lokal, vilket Årjäng bibliotek är ett exempel på. Läs mer om satsningen och hur du eller ditt bibliotek kan engagera er här, länk öppnas i ny flik.

Hur kommer det sig att i samarbetar med just Värmlands museum och arkeolog Hans Olsson?
Viktor Rydberg ställer i sin dikt Vadan och Varthän frågan varifrån vandraren kommer och vart han är på väg. Diktens innehåll är en allegori över tiden och livsvandringen. Människors förflyttning i tid och rum skapar perspektiv på vår tillvaro här och nu och sporrar vårt historieintresse. I vår programverksamhet har vi ofta ägnat oss åt platsens historia och erbjudit program kopplade till släktforskning eller gårdsforskning. Hembygdsgårdarna med sina något romantiserade bondeideal (inget ont om hembygdsrörelsen) är de samlingar som finns att tillgå på orten, berättar Stenberg.

I värsta fall kan ett starkt intresse för hembygden leda till en skev bild av historien, säger Stenberg som berättar att de ville placera in Årjäng i en större historisk kontext. Det planerades en föreläsning om spåren efter de första människorna i hembygden, och för att inhämta kunskapen föll det sig naturligt att vända sig till Värmlands museum och deras arkeologer som kartlagt gravar, bosättningsplatser, med mera.

– I Årjängs kommun har de långsträckta sjöarna utgjort utmärkta farleder som människor i alla tider använt sig av vilket olika fynd längs stränderna kan visa, några av dessa vandrare och sjöfarare stannade uppenbarligen kvar. Det sker än idag att turistande européer upptäcker vår vackra natur och väljer att bosätta sig här. Under 2015 vandrade många flyktingar genom Europa och några av dem kom att så småningom bosätta sig i Årjäng. Samtidigt vandrar många ungdomar ut från Årjäng, mot storstäder och andra länder. En evigt pågående rörelse av människor åt olika håll, berättar Stenberg.

Föreläsningen ska ingå i en serie samarrangemang med PRO och ABF – ett samarbete som Stenberg menar breddar basen för verksamheten.

– Nu får vi dessutom lite extra push för historieintresset genom tv-serien Historien om Sverige som kommer i höst. Det är viktigt, i all synnerhet på små orter med stark lokalpatriotism och xenofobi, att belysa det faktum att människor i alla tider vandrat frivilligt eller ofrivilligt och lämnat bidrag till utvecklingen på de platser där de råkat hamna, berättar Stenberg.

Vad har ni för förhoppningar kring samarbetet?
– Förhoppningen kring samarbetet med muséet är att båda parter ska finna det fruktbart. Biblioteket arbetar som alltid med att förmedla kunskap/folkbildning, det gör vi genom våra medier och programverksamheten. Muséet kommer att nå ut till en publik de annars inte skulle ha mött. Vem vet, kanske Årjängsbor som lyssnat till arkeologen Hans Olssons föreläsning knallar in på museet nästa gång de är i Karlstad, svarar Stenberg.

Varför är det viktigt att uppmärksamma Sveriges historia?
– Det är oerhört viktigt att sätta in dagens händelser och uppfattningar i en historisk kontext, det hjälper oss att förstå vår samtid och hjälper oss att hysa tillförsikt inför framtiden. Det är inget fel att vara stolt över sin hembygd bara det inte leder till exkludering, xenofobi och rädsla för det man inte förstår, säger Stenberg.

Läs mer om Årjängs bibliotek, och andra bibliotek som anordnar något i samband med Historien om Sverige i vårt kalendarium

Till kalendariet