Inför riksdagsvalet i höst har Vetenskap & Allmänhet lanserat #hurvetdudet?, med målet att ge vetenskaplig kunskap större utrymme i politiken och samhällsdebatten. Svensk biblioteksförening är en av organisationerna som står bakom kampanjen.

#hurvetdudet? syftar till att öka kunskapen bland politiker och väljare om vad vetenskap är, hur den går till och varför vetenskap är en förutsättning för att kunna lösa stora samhällsutmaningar. #hurvetdudet? samordnas av ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet, och Svensk biblioteksförening är en av ett 70-tal organisationer som stödjer och deltar i kampanjen.

Kampanjens huvudsakliga målgrupp är politiska beslutsfattare på allt från lokal till nationell nivå, men man vill även synliggöra frågorna för allmänheten och de som ska rösta i höstens val. Målet är att vetenskap ska få större utrymme än tidigare när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse. Utgångspunkten är en enkel men slagkraftig fråga: Hur vet du det? som alla kan ställa till beslutsfattare, medmänniskor och sig själva.

#hurvetdudet?-kampanjen är en fortsättning på och del i March for Science, en internationell manifestation för kunskap och vetenskap som förra våren engagerade fler än en miljon människor världen över. I Sverige genomfördes manifestationer i flera städer och Svensk biblioteksförening deltog i både Stockholm och Umeå. March for Science arrangerades även i år, under parollen Science marches on, lördagen 14 april.

Kampanjmaterial finns tillgängligt på kampanjens webbplats www.hurvetdudet.nu (nytt fönster)

Mer information om March for Science (öppnas i nya fönster):
www.marchforscience.se
www.marchforscience.com