Vi på Svensk biblioteksförening har många fantastiska medlemmar. Den här månaden vill vi uppmärksamma Marco Schirone som är undervisande bibliotekarie på Chalmers bibliotek, han doktorerar också på deltid i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Marco Schirone är månadens medlem och har varit medlem sedan 2014.

– Jag tycker att det är viktigt att engagera sig i professionella föreningar, både som medlem och även mer aktivt i styrelsearbetet. Jag har tidigare varit med i valberedningsgruppen i Svensk biblioteksförenings Regionförening Väst. Jag sitter sedan några år tillbaka även i den nationella styrelsen av Svensk förening för informationsspecialister. Yrkesföreningar är viktiga för att diskutera idéer tillsammans med kollegor, lära känna nya människor, och bevakar nya trender. Jag tycker att Svensk biblioteksförening fyller en mycket viktig funktion för vår profession!

Var och med vad jobbar du med?
– Jag arbetar på Chalmers bibliotek som undervisande bibliotekarie och, som en del av min tjänst, doktorerar jag på deltid i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Min avhandling handlar om att utveckla teorier och metoder för att studera nya vetenskaper. Jag använder hållbarhetsvetenskap som fallstudie.

Vad är den viktigaste frågan på ditt jobb just nu?
– Jag tycker att öppet tillgång och, i en bredare mening öppen vetenskap, är den viktigaste frågan i nuläget, särskilt i relation till bibliotekens roll. Både biblioteksvärlden och Biblioteks- och informationsvetenskap har möjlighet av att visa hur mycket de kan bidra med till den utvecklingen.

Vad gör du på fritiden?
– Jag läser, spelar gitarr, och tränar brasiliansk jiujitsu.