Du som är student vid någon av utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap har möjlighet att söka stipendium för att kunna delta i Svensk biblioteksförenings konferenser.

Inför Biblioteksdagarna 2019 delar föreningen ut fem stycken stipendier till de studenter som är enskild medlem i Svensk biblioteksförening. Stipendiet ger kostnadsfritt deltagande i konferensen och ett bidrag på upp till 1 000 kronor för att täcka kostnader för resa och boende.

En som sökte och fick stipendiet var Maria Ekelund som vid ansökningstillfället studerade på masterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap i Borås. Numera arbetar hon på Gränna bibliotek. Hon deltog under Biblioteksdagarna 2018 och fick chansen att förkovra sig i de utmaningar och frågor som biblioteket som verksamhet står inför.

– Jag sökte stipendiet för att få möjligheten att koppla mina teoretiska kunskaper med ett verksamhetsbaserat perspektiv. Som student och blivande bibliotekarie ville jag förbereda mig för vad som diskuterades inom biblioteksväsendet, skapa mig en bild av hur bibliotek kan utforma sin verksamhet samt ha möjlighet att knyta kontakter med framtida arbetsgivare, säger Maria Ekelund.

Vill du också söka föreningens konferensstipendium?

Du måste vara student samt enskild medlem för att söka konferensstipendium. Din ansökan ska innehålla en kort motivering och information om vilken utbildning du går. Skicka din ansökan till Svensk biblioteksföreningens kansli via e-post: info@svbib.se

Har du frågor kring konferensstipendierna?
Kontakta Anna Lindahl, administratör:
E-post: anna.lindahl@svbib.se

Till biblioteksdagarna