Välkommen Maria Grennall, som är ny ledamot i regionförening Stockholm, Uppsala och Gotland!

Grennall jobbar på Institutet för språk och folkminnen och har en master i bibliotek- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet, dessförinnan en kandidat i antikens kultur och samhällsliv.

Hur känns det?
– Tack, det känns bra! Styrelsen är pigg och glad, med en jämn fördelningar av erfarna och nya styrelseledamöter. Vi har många idéer för det kommande året och hoppas många medlemmar kan och vill komma på de olika aktiviteterna.

Vad hoppas du på att regionföreningen ska göra för och med medlemmarna?
– Målsättningen är en bra balans mellan nätverkande, inspiration och utveckling. Som ensambibliotekarie är det väldigt givande att få socialisera med ”kollegor” och prata om vad som händer på olika bibliotek och i branschen generellt, och det gäller säkert fler än mig.

Vad vill du bidra med?
– Jag hoppas kunna bidra med idéer och hjälp med praktisk organisering av aktiviteter.

Hur ser hösten ut?
– Vi planerar för flera olika träffar i höst, IRL (In Real Life) dessutom, samt regionföreningens klassiska adventsfika såklart.

Vad har ni för planer den närmaste tiden?
– Vi kommer väldigt snart skicka ut inbjudan till aktiviteter innan midsommar – håll utkik i mejlen!