Ett biblioteksrum av idag har många roller att uppfylla, och i universitetsmiljö fungerar biblioteken allt mer som arbetsplats för studenterna. Utmaningarna i detta, och utveckling av både fysiska och digitala miljöer, är kärnan för verksamheten i ett av våra expertnätverk.

Vid senaste träffen med Expertnätverket för bibliotekens lärandemiljöer fick diskussioner ta stor plats i programmet. Bland annat frågor om vad som händer med bibliotekariens pedagogiska roll vid till exempel meröppet, och hur nytänkande tekniska lösningar kan införlivas i biblioteksrummet.

Ann Dyrman. Foto: Marie-Louise Eriksson

– Många bibliotek har kommit långt med sina fysiska lärandemiljöer, och arbetat med UX de senaste åren. Nu pratar vi mycket om hur vi går vidare och får besökarna att bli medskapare, och hur vi utvecklar samarbeten till exempel kring studiestödjande verksamheter, berättar Ann Dyrman på Karlstad universitetsbibliotek, kontaktperson för nätverket. Med i styrgruppen för nätverket är också Kajsa Lunde och Mauritza Jadefrid, Göteborgs universitetsbibliotek och Linda Borg, Karlstads universitetsbibliotek.

Merparten av medlemmarna arbetar på universitetsbibliotek, men Ann betonar att alla är välkomna och att man i nätverket nu bland annat siktar på att göra studiebesök i olika typer av bibliotek.
– Jag vill verkligen pusha för att fler skol- och folkbibliotekarier går med. Vi jobbar alla egentligen med samma frågor och kan lära av varandra oavsett våra målgrupper.

Bland en av sina egna inspirationskällor nämner Ann John Peace Library vid University of Texas at San Antonio, dit hon och en kollega reste för ett par år sedan.
– De hade en oerhört flexibel studiemiljö med allt från soffor, lounger och ståbord till skärmar man kunde koppla upp sig på. De hade också verkligen utvecklat erbjudandena i biblioteket: IT-support, skrivsupport och mattesupport pågick hela tiden. Och det var i stor utsträckning doktorander och studenter som jobbade med detta för att hjälpa varandra.

Läs mer om alla våra expertnätverk

Denna text publicerades först i Biblioteksbladet nr 3 2018. Läs hela tidningen som e-tidning här (pdf, nytt fönster)