Årets medicinska bibliotekskonferens ägde rum 21-22 april vid Karolinska institutets universitetsbibliotek i Stockholm. Konferensens key-note speaker Guus van den Brekel från Central Medical Library, University Medical Center Groningen, talade om utmaningarna med att nå ut till forskarna med bibliotekets tjänster och vikten av att biblioteket samverkar med andra stödfunktioner inom universitetet som IT och forskarservice. Konferensens innehåll var mycket brett och varvade erfarenheter från verksamheten med omvärldsbevakning. Flera utav programpunkterna fokuserade på bibliotekens forskarstöd. Under posterpresentationerna fick deltagarna möjlighet att diskutera aktuella frågor i verksamheten med kollegor från andra bibliotek. Konferensens andra dag innehöll ett antal workshops och seminarier som handlade om allt från möten och samverkan mellan akademiska och kliniska bibliotek, gamification i lärandet och fördjupningar i fritextsökning till tankar kring framtida förvärv i förhållande till författaravgifter och prenumerationskostnader. Efter ett panelsamtal med representanter från vetenskapliga förlag kring frågor som open access och impact factors avslutades konferensen med vetenskapsjournalisten Ann Fernholms tankar kring de olika, och ofta motsatta, kostråd som ges av myndigheter och forskare och hur detta har förändrats över tid. Konferensen är ett tillfälle för erfarenhetsutbyte för verksamma vid medicinska bibliotek och lyfter fram aktuella frågor inom det medicinska området.

Medicinska bibliotekskonferensen arrangeras i samarbete mellan Sveriges medicinska universitetsbibliotek och Eira.

Presentationer och fotografier finns samlande på konferensens hemsida. Twitterinlägg från konferensen finns under #medbib2016