Under Internetdagarnas första dag, 23 november, arrangerar nätverket MIK Sverige ett spår om medier, makt och farligt medborgarskap.

Svensk biblioteksförening är en av aktörerna som ingår i MIK Sverige, och står som medarrangör till detta spår.

Programförklaring:

Vad kan vi lära av världens mest digitaliserade land? Vad händer om vi inte kan stå emot propagandans dolda budskap, om vi inte förstår hur artificiell intelligens kan påverka vår bild av verkligheten?

En medborgare som inte är medie- och informationskunnig kan utgöra en fara.

I detta spår erbjuder nätverket MIK Sverige dig stöd, verktyg och expertkunskap inom medie- och informationskunnighet (MIK). Tillsammans lyfter vi ett antal brännande ämnen som ringar in de stora frågorna i skärningspunkten mellan medier, makt och medborgare.

Medie- och informationskunnighet är ett tvärdisciplinärt område som berör fler politikområden än medier och kultur, däribland utbildning, digitalisering, juridik och försvar. Vi riktar oss till dig som är yrkesaktiv inom kultur, medier och utbildning på nationell och regional nivå inom såväl den privata sektorn som den offentliga. Har du vad som behövs för att delta aktivt i det digitaliserade samhället? Vilka risker utsätter du dig för? I våra seminarier hör du experter inom olika ämnesområden, både praktiker och teoretiker.

Statens medieråd koordinerar det nationella nätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är att genom samverkan mellan olika aktörer utveckla kunskap och effektivisera arbetet inom området och därigenom stärka medie- och informationskunnighet i Sverige. Moderator för dagen är Parisa Amiri.

Läs hela programmet för dagen och köp din biljett (nytt fönster)

Foto: John SchnobrichUnsplash