4–5 november arrangerar Svensk biblioteksförening konferensen Mötesplats Profession – Forskning i Umeå, och vi söker nu ditt förslag på paper att presentera.

Med Mötesplats Profession – Forskning vill vi öka kontakten och erfarenhetsutbytet mellan utbildning, forskning och praktisk biblioteksverksamhet. Årets tema för konferensen är ”Bildning i en digital tid?” och vi söker nu bidrag från alla delar av biblioteksfältet. Kanske har du erfarenheter från ett utvecklingsprojekt, utredningsarbete eller aktuell forskning? Har du en idé du vill testa på människor från alla delar av biblioteksfältet? Skicka in ditt bidrag senast 31 maj. Och hör gärna av dig till motesplats-papers@hb.se om du har några frågor.

Såhär gör du:

Skicka ett abstract som sammanfattar bidragets innehåll till oss senast 31 maj 2020.

Vi kräver inte bidrag av formellt vetenskaplig karaktär, men ditt abtract bör innehålla följande:

  • Problemformulering
  • Redogörelse för metod
  • Resultat och diskussion

Skicka ditt abstract (300–500 ord) i pdf-format via e-post till motesplats-papers@hb.se
Kom ihåg att ange ditt namn, vilken organisation du tillhör, samt din e-postadress.

En konferenskommitté granskar sedan de inkomna anmälningarna och väljer ut de abstracts som ska utvecklas till hela papers. Du som skickat in ett abstract får skriftligt besked senast 18 juni.

Här finns all information du behöver:
Call for abstracts