Svensk biblioteksförening, i samverkan med SKL och Kulturskolerådet, söker kommuner som önskar delta i ett förnyelsearbete inom kulturområdet.

Vill ni testa nya idéer på hur ni kan nå fler inom kulturområdet?
Kulturverksamheterna når många men långt ifrån alla. Vad som hindrar människor att ta del av verksamheterna varierar från kommun till kommun, men vissa grupper är tydligare än andra underrepresenterade i verksamheterna. Hur når vi fler och de som inte deltar? Hur skulle ett breddat utbud se ut? Hur kan en framtida uppsökande eller digitala lösningar se ut? Har vi rätt kompetens för framtida förväntningar? Hur kan mål och policyarbetet utvecklas?

– Samarbetet skapar möjligheter för bibliotek att med stöd av användardrivna metoder undersöka och etablera nya arbetssätt för att öka tillgängligheten i verksamheten. Att våga testa, ompröva och förändra arbetssätt för att nå fler är något som Svensk biblioteksförening ser som viktigt i en tid när biblioteken behövs mer än någonsin, säger Jenny Poncin, utvecklingssekreterare och verksamhetsstrateg på Svensk biblioteksförening.

Nu söker vi kommuner som vill testa och genomföra större förändringar som ger fler invånare möjlighet att på likvärdiga villkor delta i kulturskolorna och bibliotekens verksamhet. Ta chansen att, utifrån era utmaningar, testa nya lösningar för ett långsiktigt förnyelsearbete!

För mer information kontakta Jenny Poncin