Svensk biblioteksförening anordnade den 10 februari tillsammans med Svenska Unescorådet och Unescoprofessuren vid Göteborgs universitet ett möte om medie- och informationskunnighet. Mötet, som inleddes av kulturminister Alice Bah Kuhnke, samlade en lång rad ledande myndighetsföreträdare, ordföranden i aktuella utredningar samt forskare, för en diskussion om vilka frågor som är aktuella inom området just nu. Flera talare, däribland statssekreteraren på Utbildningsdepartementet, Helene Öberg, lyfte fram bibliotekens och skolbibliotekens centrala roll när det gäller att främja medie- och informationskunnighet.