Inför riksdagsvalet i höst har nätverket MIK Sverige tagit fram valpaket bestående av pedagogiska resurser hämtade från MIK Sveriges kunskapsbank.
– Medie- och informationskunnighet är avgörande för ett aktivt medborgarskap, säger Martina Wagner, programansvarig för MIK vid Statens Medieråd.

Varför har ni tagit fram ett valpaket?

– De två valpaket som skickades ut – ett riktat till skolbibliotekarier, och ett riktat till folkbildare – är en del i det nationella nätverket MIK Sveriges valsatsning #informeratval. Paketen innehåller nätverksresurser om MIK i relation till valet samt pedagogisk handledning/upplägg för skolbibliotekariens arbete och för folkbildarens arbete. Båda dessa är centrala för det MIK-främjande arbete som sker i Sverige och därför valdes de som mottagare för paketen, säger Martina Wagner.

– Under våren har nätverket diskuterat behovet av MIK under ett valår. Det har blivit tydligt att många av oss medlemmar är engagerade och planerar insatser i relation till riksdagsvalet. Att sätta ihop MIK-resurser från nätverket i gemensamma ”paket” adresserade till relevanta professionella målgrupper framstår som ett bra sätt för oss att samverka. Förhoppningsvis kommer dessa valpaket att användas i olika sammanhang och verksamheter under året, fortsätter Martina Wagner.

Varför är MIK viktigt?

– Digitaliseringen har inneburit ett paradigmskifte för medier och medieanvändare. Både i form av en demokratisering av tillgången till information – men också möjligheten för var och en att sprida vilka budskap som helst globalt. Det här utmanar oss redan, inte minst genom ökningen av desinformation och propaganda, en fara som vi sett under Covid-pandemin. Med ett pågående krig i vårt närområde, en Natoprocess, och ett kommande riksdagsval senare i år lär utmaningarna knappast minska, berättar Martina Wagner.

– Till de existerande utmaningar behöver vi också lägga automatisering och artificiell intelligens. Dessa tekniker kan användas såväl i goda som onda syften. När tekniker som används i informationskriget blir alltmer förfinade är det av yttersta vikt att alla människor kan finna tillförlitlig information, kritiskt förhålla sig till den och själva delta i skapandet. Medie- och informationskunnighet är på så vis avgörande för ett aktivt medborgarskap – och för att var och en ska kunna försvara sina fri- och rättigheter, menar Martina Wagner.

Foto: Ida Lithell.

Läs mer om, och ta del av, MIK Sveriges valpaket här, länk öppnas i ny flik!