Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet går i år till Mimmi Söderlund, Västerås stadsbibliotek. Hon får priset för sitt arbete med hbtqi-frågor som lett till landets första regnbågsbibliotekarietjänster.

Vi åkte ner till Västerås och besökte pristagaren på hennes arbetsplats Bäckby bibliotek. Se vårt videoreportage där pristagaren berättar om priset, verksamheten och varför det är viktigt att lyfta hbtqi-frågor.

Juryns motivering:

“Juryn har valt att tilldela Bengt Hjelmqvist pris 2023 till Mimmi Söderlund på Västerås stadsbibliotek. Hennes arbete med hbtqi-frågor har lett till utformandet av landets första regnbågsbibliotekarietjänster och hon har tillsammans med övriga regnbågsbibliotekarier utvecklat en verksamhet med bland annat evenemang och uppsökande arbete riktat mot målgruppen. Det demokratiska uppdraget är en av folkbiblioteksverksamhetens grundstenar och för att uppfylla det behöver biblioteket vara tillgängligt och välkomnande för alla. Det kan krävas både mod och civilkurage för att stå upp för det. Mimmi är en inspiration, inte bara för andra bibliotekarier, utan för alla som möter människor i sitt arbete.”