Förtroendet för IFLA har påverkats av det som har uppdagats senaste tiden och nu krävs transparens i det fortsatta arbetet. Så här kommenterar Johanna Hansson, Svensk biblioteksförenings ordförande det hela.

”Sverige har ett stort engagemang i IFLA. Vi är många engagerade medlemmar och vi har varit engagerade under många år. Svensk biblioteksförening uppmuntrar till internationellt utbyte och vi delar ut stöd och stipendier för att svenska medlemmar ska kunna ta del av WLIC och kringliggande möten och arbetsgrupper.

IFLA är en bra grund för ett globalt arbete. IFLA headquarters har alltid varit en kunnig resurs att vända sig till i frågor som rör biblioteken, upphovsrätt, lobbyingarbete inom EU med mera.
IFLA:s uppdrag är viktigt på såväl politisk som lokal nivå. De kontakter som knyts bibliotekarier emellan är av stor vikt för både individer och för biblioteksväsendet i stort.

Vi kommer från olika delar av världen, med olika förutsättningar men med samma mål; ett starkt och utvecklat biblioteksväsende.
IFLA:s ledning måste ha medlemmarnas förtroende. Governing Board måste ta ansvar för en god och rimlig arbetsmiljö för de anställda. Det är därför bra att det vidtagits åtgärder för att rätta till problem med dåligt ledarskap. Jag utgår från att transparensen nu kommer att öka och att Governing Board kommunicerar tydligt med IFLA:s medlemmar samt att alla oegentligheter utreds och åtgärdas.”

Biblioteksbladet har även intervjuat andra svenska röster, här kan du läsa deras kommentarer.